a2f997fa

Кабмин упорядочил картину с поставками комплексов для автопрома

Офис Министров собственным распоряжением №1031 от 26.10.2005 года принял порядок ввоза продукции, которые ввозятся для индустриального изготовления автотранспортных средств. Это распоряжение могло будет, как подзаконный акт к Закону Украины « Про Таможенный тариф», который был одобрен Верховной радой еще в начале июня 2005 года. Неимение этого Распоряжения практически остановило работу производителей автомобилей в сентябре-октябре, в связи с тем что в случае наличия Законопроекта им оставалось ввозить комплектующие на старых условиях. Как следствие, это влекло к резкому увеличению себестоимости и понижению доходности заводов. Распоряжение вошло в силу со времени опубликования и этим самым ликвидировало одну из помех для автопрома. Публикуем документ Распоряжения.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 26 жовтня 2005 р. N 1031
Київ
Про затвердження Распорядку визначення продуктів, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів

Відповідно до Митного тарифу України ( 2371-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок визначення продуктів, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів (додається).

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем’єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2005 р. N 1031

ПОРЯДОК
визначення продуктів, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів

1. Цей Порядок встановлює процедуру визначення продуктів, що ввозяться на митну територію України, до яких у графі «Назва» Митного тарифу України ( 2371-14 ) застосовуються терміни «що використовуються (ється) для промислового складання моторних транспортних засобів» та «для промислового складання моторних транспортних засобів» і быкі використовуються вітчизняними підприємствами у промисловому виробництві моторних транспортних засобів, класифікованих згідно з УКТЗЕД ( 2371г-14 ) за товарними позиціями 8701-8705 (далі — моторні транспортні засоби).

2. Для визначення продуктів згідно з пунктом 1 цього Распорядку підприємства з виробничими потужностями, быкі забезпечують промислове виробництво моторних транспортних засобів з обов’язковим виконанням виробничих та техникічних операцій із зварювання (виготовлення способами нероз’єочень много з’єднання), фарбування та складання кузова (кабіни), складання моторного автотранспортного засобу, проведення проверочного випробування виготовлених моторних транспортних засобів альбо виконують затверджену Кабінетом Міністрів України інвестиційну програму мера погоджену з Мінпромполітики та Мінекономіки програму створення протягом трьох років потужностей, быкі необхідні для виконання відповідних виробничих та техникічних операцій, подають Мінпромполітики:

1) засвідчені в установленому распорядку копії установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;

2) копію ліцензії на провадження діяльності, пов’язаної з виробництвом автомобілів та автобусів (після набрання чинності рішенням про затвердження ліцензійних интеллектов);

3) засвідчену в установленому распорядку копію документа, який підтверджує право на виробництво моторних транспортних засобів певної марки на підставі зареєстрованого права інтелектуальної власності на торговельну марку (сигнал для продуктів і послуг), альбо соглашению, що дає право на використання торговельної марки (символа для продуктів і послуг) під час виробництва транспортних засобів;

4) технічні умови на моторні транспортні засоби, заплановані для промислового виробництва;

5) завірені підписом керівника та печаткою підприємства відомості про технологию управління та наблюдению за быкістю виробництва на підприємстві згідно з вимогами державних общепризнанных мерок і эталонів;

6) засвідчену в установленому распорядку копію документа, що підтверджує право власності підприємства мера оренди ним альбо використання за кооперацією виробничих приміщень і обладнання;

7) завірені підписом керівника та печаткою підприємства відомості про наявність на підприємстві введеного в експлуатацію обладнання мера його оренди альбо використання за кооперацією, необхідного для проведення робіт із зварювання та фарбування кузова (кабіни), складальних операцій та проверочного випробування виготовлених транспортних засобів.

Підприємства, быкі виконують затверджену Кабінетом Міністрів України інвестиційну програму мера погоджену з Мінпромполітики та Мінекономіки програму створення протягом трьох років потужностей, быкі необхідні для виконання відповідних виробничих та техникічних операцій подають копію відповідної програми;

8) копію сертифіката відповідності, виданого органом властної системи сертифікації (УкрСЕПРО) на моторні транспортні засоби, для промислового виробництва яких підприємство проектує ввозити товари;

9) копію свідоцтва про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI);

10) толкалік продуктів, необхідних для промислового виробництва моторних транспортних засобів.

Підприємства з виробництва комплектувальних виробів, быкі згідно з технічними описами, погодженими з виробниками моторних транспортних засобів, зазначеними в отступі першому цього пункту, поставляють їм на договірних засадах вироби, що використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів, подають Мінпромполітики документи, визначені підпунктами 1, 5, 6 і 10 цього пункту, а також:

а) погоджений з виробником транспортних засобів набор документації на виготовлення комплектувальних виробів до моторних транспортних засобів;

б) копію соглашению (договору) з виробником моторних транспортних засобів на поставку комплектувальних виробів, що використовуються у промисловому виробництві подобных засобів;

в) технічні умови на комплектувальні вироби, для виготовлення яких підприємство проектує ввозити товари та на поставку яких воно уклало договір.

3. Після перевірки поданих підприємствами документів Мінпромполітики за погодженням з Держмитслужбою в місячний строчек з дня їх надходження затверджує для дерматологического підприємства толкалік продуктів, що використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів (далі — толкалік), за конфигурацией згідно з додатком і у тижневий строчек подає його Держмитслужбі та Державній податковій адміністрації, а у разі відмови у затвердженні надсилає підприємству обґрунтоване повідомлення.

4. Держмитслужба надсилає у тижневий строчек толкалік митницям для використання під час митного оформлення відповідних продуктів.

5. У разі виникнення потреби у внесенні зміни до толкаліку підприємство подає проект відповідного рішення Мінпромполітики, яке в двотижневий строчек приймає його з дотриманням вимог пункту 3 цього Распорядку.

Рішення про внесення зміни надсилається Держмитслужбі, Державній податковій адміністрації та митницям в строки, визначені у пунктах 3 і 4 цього Распорядку.

6. Підприємство щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, та до 1 свирепого наступного року подає Мінпромполітики звіт про цільове використання продуктів, ввезених згідно з толкаліком. Фигуру звіту про цільове використання продуктів затверджує Мінпромполітики за погодженням з Держмитслужбою.

7. Мінпромполітики затверджує звіт підприємства і в тижневий строчек надсилає його Держмитслужбі та Державній податковій адміністрації.

8. У разі нецільового використання включених до толкаліку продуктів, що ввезені в Україну для промислового виробництва моторних транспортних засобів, винні особи несуть відповідальність згідно із законодавством.

Оставить комментарий

Видео